Header foto

Aanpak

Na een kennismaking via het intake gesprek wordt jouw vraagstelling verhelderd en het ontwikkelingsprogramma samengesteld. 
Met afstemming op jouw vraagstuk word je uitgenodigd met een frisse blik naar oude en vertrouwde vraagstukken te kijken. Ik ga met jou samen moeilijke zaken niet uit de weg. Door deze bespreekbaar te maken, ontstaan er nieuwe gezichtspunten die koers geven in jouw vraagstuk. Aangevuld met opdrachten waarmee zelfonderzoek gestimuleerd wordt.

In het traject zijn er tussentijdse evaluatiemomenten zodat bijsturing mogelijk is. Na afloop vindt een eindevaluatie plaats. Daarnaast kunnen later in de tijd ‘opfrismomenten’ ingepland worden zodat jouw gewenste koers verder vormgegegeven wordt. Gedurende het traject wordt gewerkt vanuit veiligheid, vrijheid en vertrouwen waarbij de ethische code van het NOLOC, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals, wordt nageleefd.

Resultaat

Het resultaat is voor ieder verschillend, een realistische schets van wat er voor jou mogelijk is. Natuurlijkerwijs voortvloeiend uit jouw vraagstelling en ontwikkelingsproces.

Afbeelding zijbalk