Header foto

Over mijzelf

'Verbinden vanuit wat er is en mag groeien, is wat mij drijft.'

Na economisch opgeleid te zijn, vind ik op het snijvlak tussen mens en organisatie in Human Resource Management (HRM) mijn passie. Ik heb 20 jaar HRM-ervaring op het terrein van loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken, coaching, re-integratie processen, talentontwikkeling, management development, organisatieverandering en training bij commerciële en maatschappelijke organisaties.

Via een persoonlijke crisis in 2006 leer ik dat crisis uiteindelijk kracht geeft en eerder onbenut potentieel en kansen in jezelf weerspiegelt. Deze ervaring heeft verdieping in mezelf en ontwikkeling in coaching gestimuleerd. Ik heb een 2-jarige opleiding Intuïtieve Ontwikkeling, Algemene Coaching Opleiding afgerond en ben gediplomeerd Coach voor Loopbaan- en Persoonlijke Ontwikkeling. Ik heb een 3-jarige Jungiaanse Psychologie Opleiding afgerond die mijn kennis van de mens en zijn onbewuste verder heeft verdiept en verrijkt. Ik kijk naar de schaduw- en lichtzijde in ontwikkelingsvraagstukken en help je te kijken naar wat er nu toe doet in jezelf. Ik ben gewend vanuit perspectief te kijken en samen te werken aan ontwikkelingskansen. Niet als doel op zichzelf, wel vanuit het proces, wat jou past. Jij bent de regisseur van jouw leven en jij bepaalt de stappen. Voor meer informatie over mijn achtergrond zie LinkedIn

In 2013 start ik met veel enthousiasme mijn eigen Praktijk in loopbaan & persoonlijke ontwikkeling van waaruit ik mijn bijdrage richting mensen en organisaties aanbied. Ik ben aangesloten en geregistreerd als 'Erkend Loopbaanprofessional' bij het NOLOC (de Nederlandse Beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals)

Mijn benadering in ontwikkelen

Ik geloof in levensmoed: verantwoordelijkheid nemen voor zaken die zich aandienen via het leven in jezelf. Vanuit acceptatie van wie we zijn, te leren en durven te bewegen. Kwetsbaarheid en kracht gaan hierbij samen. Zo kun je wezenlijke keuzes maken in het leven en werk. 

Via afstemming op jou als persoon en jouw vraagstuk gaan we interactief aan de slag. Dat gebeurt op prikkelende, sensitieve en creatieve wijze waarbij ik gebruik maak van verschillende leerwijzen in jezelf: het denken, voelen, doen en zijn. Ik ga uit van zelfwerkzaamheid hetgeen betekent dat er via opdrachten en reflectie eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht. Zo word je gestimuleerd tot beweging en het realiseren van jouw wensen.