Header foto

Over mijzelf

'Via de aansluiting op jou en jouw vraagstuk gaan we samen op onderzoek, een unieke reis'

Na economisch opgeleid te zijn, vind ik op het snijvlak tussen mens en organisatie in Human Resource Management (HRM) mijn passie. Ik heb 25 jaar HRM-ervaring op het terrein van o.a. loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken, coaching en training bij commerciële en maatschappelijke organisaties.

Een wezenlijke stap in mijn ontwikkeling komt via een persoonlijke crisis in 2006. Ik ervaar vast te zitten en voel pijn. Het schuurt in mij en ook in mijn leven. De glans ontbreekt en voel me flets, een soort robot. Een mooie zinsnede die hierbij past: ik verkeer in 'de nacht van de ziel'. Via coaching leer ik dat crisis uiteindelijk kracht geeft en eerder onbenut potentieel en kansen in jezelf weerspiegelt. Het geeft veel vertrouwen te ervaren dat de volgende stap in jezelf besloten ligt. Van buiten naar binnen kort samengevat. Deze ervaring heeft verdieping in mezelf en ontwikkeling in coaching gestimuleerd. Er volgen opleidingen op het gebied van Intuïtieve Ontwikkeling, Coaching, Jungiaanse Psychologie en Energetische Ontwikkeling. Ik ben hierdoor gestimuleerd om te kijken vanuit verschillende invalshoeken, ze noemen dat wel holistisch. We zijn als mensen meer dan een 'denkend hoofd'. Er is zoveel potentieel, onbewust aanwezig. De wijsheid in ons spreekt via diverse lagen: het denken, voelen, doen en zijn. Ik ben gewend om af te stemmen op waar jij je bevindt in jouw ontwikkeling. We gaan dan samen aan de slag, op reis, onder weg naar jouw volgende stap. Niet als doel op zichzelf, wel vanuit het proces, wat jou past. Jij bent de regisseur van jouw leven en jij bepaalt de stappen. Voor meer informatie over mijn achtergrond zie LinkedIn

In 2013 start ik met vertrouwen en zin mijn eigen Praktijk in Ontwikkeling van waaruit ik mijn bijdrage richting mensen en organisaties aanbied. De zin geeft verdieping en maakt me een nederige en geïnteresseerde reisbegeleider. Ik ben aangesloten en geregistreerd als 'Register Loopbaanprofessional' bij het NOLOC (de Nederlandse Beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals)

Mijn benadering in ontwikkelen

Ik geloof in levensmoed: verantwoordelijkheid nemen voor zaken die zich aandienen via het leven in jezelf. Vanuit acceptatie van wie we zijn, te leren en durven te bewegen. Kwetsbaarheid en kracht gaan hierbij samen. Zo kun je wezenlijke keuzes maken in het leven en werk. 

Via afstemming op jou als persoon en jouw vraagstuk gaan we interactief aan de slag. Dat gebeurt op prikkelende, sensitieve en creatieve wijze waarbij ik gebruik maak van verschillende leerwijzen in jezelf: het denken, voelen, doen en zijn. Ik ga uit van zelfwerkzaamheid hetgeen betekent dat er via opdrachten en reflectie eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht. Zo word je gestimuleerd tot beweging en het realiseren van jouw wensen.